Wsparcie w zdalnej nauce – działania rządu w organizowaniu kształcenia na odległość

Ministerstwo Edukacji Narodowej przygotowało i wprowadziło rozwiązania, które umożliwiają szkołom i placówkom działanie w zmienionych warunkach organizacyjnych, w szczególności pracę z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Dodatkowo MEN, we współpracy z innymi resortami i instytucjami, przygotowało i wprowadziło szereg rozwiązań, które są wsparciem dla uczniów, rodziców, a także nauczycieli i dyrektorów.

E-materiały MEN
Ministerstwo Edukacji Narodowej od lat prowadzi działania na rzecz tworzenia ogólnodostępnych i nowoczesnych edukacyjnych zasobów elektronicznych. Uczniowie i nauczyciele mogą korzystać z nich bezpłatnie.

Już powstały i wciąż powstają zasoby do kształcenia ogólnego na wszystkich etapach edukacyjnych oraz do kształcenia zawodowego. Materiały są tworzone z uwzględnieniem standardów dostępności WCAG, dzięki czemu mogą z nich korzystać uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Wszystkie te zasoby są aktualnie dostępne na stronie www.epodreczniki.pl.

 

Bezpłatna platforma edukacyjna epodreczniki.pl
Rekordowym zainteresowaniem uczniów i nauczycieli cieszy się platforma edukacyjna epodręczniki.pl. Obecnie codziennie korzysta z niej ponad 460 tysięcy użytkowników, generujących ponad 2 mln odsłon dziennie (dane od 11 marca do 8 kwietnia).

Strona www.epodreczniki.pl oferuje nauczycielom i uczniom materiały i funkcjonalności, z których mogą korzystać w pracy i nauce zdalnej.

Platforma to ponad sześć tysięcy materiałów edukacyjnych, przeznaczonych dla wszystkich etapów kształcenia zarówno ogólnego, jak i zawodowego. Niemal każdy materiał dydaktyczny zawiera pytania otwarte lub ćwiczenia interaktywne.

Wszystkie treści na platformie epodręczniki.pl są dostępne przez przeglądarkę internetową i nie wymagają instalacji dodatkowego oprogramowania. Użytkownicy po zalogowaniu mogą wyszukiwać materiał poprzez słowa kluczowe lub po treściach podstawy programowej. Wyszukane materiały można zapisać w swoim profilu jako ulubione oraz udostępnić uczniom.

Szereg możliwości – platforma epodreczniki.pl
Na platformie epodręczniki.pl można znaleźć: programy nauczania i scenariusze zajęć, dodatkowe e-materiały do wykorzystania w szkole lub do samodzielnej pracy ucznia, linki do zewnętrznych zasobów przygotowanych przez m.in.: przez Instytut Pamięci Narodowej czy Urząd Transportu Kolejowego, wraz z opisem zawartości, materiały w postaci
e-podręczników, które powstały w Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki. Część treści została przypisana do nowej podstawy programowej i jest dostępna w postaci osobnych materiałów.

Nauczyciel może udostępniać uczniom gotowy, już znajdujący się na platformie materiał, lub własny, stworzony albo od podstaw, albo na bazie istniejącego e-materiału, do którego może dodać zasób zewnętrzny, np. link z YouTube, vod.tvp.pl czy ninateka.pl. Modyfikowanie lub tworzenie własnych e-materiałów umożliwia nauczycielom dostępny dla nich edytor. Nauczyciele mają również dostęp do modułu umożliwiającego im monitorowanie postępów uczniów.

Dodatkowo na platformie publikowane są materiały i informacje przydatne szkołom w prowadzeniu kształcenia na odległość, np.:

poradnik dla szkół na temat kształcenia na odległość,
wykaz materiałów i narzędzi przydatnych do nauki języków obcych,
informację o elektronicznych wersjach podręczników i materiałów dydaktycznych udostępnionych przez wydawców,
materiały podmiotów zewnętrznych przeznaczone do kształcenia ogólnego i zawodowego oraz dla uczniów ze zróżnicowanymi potrzebami edukacyjnymi.
Jednocześnie procedowana właśnie w parlamencie Ustawa z 9 kwietnia 2020 r. o szczegółowych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 zakłada, że korzystanie przez ucznia lub nauczyciela z platformy epodreczniki.pl lub strony CKE nie będzie wpływać na wykorzystanie przez niego posiadanego limitu transmisji danych.

Przykładowe arkusze egzaminacyjne – wsparcie dla ósmoklasistów i maturzystów
Pod koniec marca i na początku kwietnia wspólnie z Centralną Komisją Egzaminacyjną i okręgowymi komisjami egzaminacyjnymi udostępniliśmy materiały do przeprowadzenia próbnych egzaminów ósmoklasisty i maturalnego. Każdy chętny uczeń mógł spróbować swoich sił, rozwiązując przykładowe zadania.

Ponad 7 mln pobrań arkuszy egzaminacyjnych do przeprowadzenia próbnych egzaminów ósmoklasisty i maturalnego, ponad 15 mln odsłon strony Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i prawie 2,6 mln pobrań materiałów do matury próbnej – to rekordowe statystyki dotyczące próbnych egzaminów.

Dodatkowo CKE wraz z OKE przygotowały zestawy materiałów do samodzielnej pracy uczniów przygotowujących się do egzaminów.

https://www.gov.pl/web/edukacja/rekordowe-statystyki-dotyczace-materialow-do-probnych-egzaminow.

Gra edukacyjna „Godność, wolność i niepodległość”
W ramach zdalnej nauki zachęcamy nauczycieli i uczniów do korzystania z gry edukacyjnej pn. „Godność, wolność i niepodległość”, która powstała w ramach Programu Wieloletniego Niepodległa na lata 2017-2022.

Celem tej inicjatywy jest popularyzowanie wiedzy o tematyce patriotycznej, a także kształtowanie poczucia więzi emocjonalnej, społecznej i kulturowej z własnym narodem, jego historią i tradycją. Gra dostępna jest na stronie https://niepodlegla.men.gov.pl/#/.
To doskonała propozycja dla uczniów i nauczycieli do wykorzystania w kształceniu na odległość.

Poradniki dla uczniów i nauczycieli dotyczące kształcenia na odległość
Aby wesprzeć nauczycieli, dyrektorów, a także uczniów i rodziców, przygotowaliśmy poradniki dotyczące zdalnej nauki. Pierwszy z nich „Kształcenie na odległość” to wytyczne, rekomendacje do wykorzystania w pracy z uczniami. Kolejny powstał przy współpracy MEN z Urzędem Ochrony Danych Osobowych i zawiera porady i informacje dotyczące bezpieczeństwa danych osobowych, o których należy pamiętać w wykorzystywaniu technik i metod związanych z kształceniem na odległość. Materiały są dostępne na stronie MEN:

Kształcenie na odległość. Poradnik dla szkół
https://www.gov.pl/web/edukacja/ksztalcenie-na-odleglosc–poradnik-dla-szkol
Dane osobowe bezpieczne podczas zdalnego nauczania
https://www.gov.pl/web/edukacja/zdalne-nauczanie-uodo
Bezpłatne szkolenia on-line dla nauczycieli
Wsparciem w poznaniu technik i metod pracy zdalnej są bezpłatne szkolenia on-line „Lekcja: Enter” przeznaczone dla kadry pedagogicznej. Mogą w nich uczestniczyć nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej, przedmiotów humanistycznych, matematyczno-przyrodniczych, artystycznych, informatyki ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Uczestnika szkolenia zgłasza dyrektor danej szkoły. Szczegółowe informacje o projekcie, w tym lista podmiotów, do których można zgłaszać się na szkolenia, znajdują się na stronie https://lekcjaenter.pl/strona/19/o-szkoleniach

Zdalnelekcje.pl – strona dla uczniów i nauczycieli
Ministerstwo Edukacji Narodowej wraz z Ministerstwem Cyfryzacji i NASK przygotowały propozycje dla nauczycieli i dyrektorów do zdalnej nauki z uczniami. To strona www.gov.pl/zdalnelekcje.pl. Można na niej znaleźć tematy na każdy dzień i dla każdego przedmiotu, a także propozycje materiałów, na bazie których można zdalnie poprowadzić zajęcia dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

Naszą intencją jest to, aby strona była nie tylko inspiracją dla nauczycieli, ale także wsparciem w ich pracy. Stąd m.in. koncepcja „planu lekcji” z propozycjami treści na każdy dzień. To jedynie podpowiedź. Zostawiamy nauczycielom pełną dowolność w wyborze oraz wykorzystaniu opublikowanych lekcji i tematów.

Projekt „Szkoła z TVP” i zdalne lekcje
Telewizja Polska, we współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej, od początku zawieszenia zajęć w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych intensywnie wspiera działania edukacyjne skierowane do dzieci i młodzieży. 30 marca br. TVP uruchomiła akcję „Szkoła z TVP” adresowaną do uczniów klas 1-8 szkół podstawowych. Materiały emitowane są od poniedziałku do piątku na ogólnodostępnych antenach TVP. Sponsorem projektu „Szkoła z TVP” jest Fundacja PGNiG im. Ignacego Łukasiewicza.

Lekcje można obejrzeć na 4 kanałach: TVP3, TVP Rozrywka, TVP Sport oraz TVP Historia w dwóch blokach programowych: porannym – rozpoczynającym się zawsze od godz. 8:00 i powtórzeniowym – od godz. 12:30. Plan „Szkoły z TVP” jest dostępny na specjalnej stronie https://www.tvp.pl/47304588/szkolaztvp. Wszystkie wyemitowane na antenie materiały są dostępne na https://vod.tvp.pl/ w specjalnie przygotowanych serwisach poświęconych poszczególnym klasom szkoły podstawowej.

Dodatkowo 6 kwietnia br. na antenach TVP Kultura, TVP Sport, TVP Rozrywka i TVP HD rozpoczęła się emisja materiałów edukacyjnych adresowanych do uczniów szkół ponadpodstawowych. Lekcje można oglądać codziennie, od poniedziałku do piątku. Emisja premierowa na antenach TVP Kultura i TVP HD w godzinach od 9.00 do 13:00. Powtórki tego samego dnia o 17:00 w TVP Sport i TVP Rozrywka.

Zdalna szkoła – 186 mln zł na zakup sprzętu komputerowego
Od 1 kwietnia br. samorządy mogą starać się o pieniądze na zakup sprzętu dla uczniów i nauczycieli do zdalnej nauki. W pierwszej kolejności są to: komputery, laptopy czy tablety. Można też kupić niezbędne oprogramowanie, ubezpieczenie sprzętu, mobilny dostępu do Internetu lub inne akcesoria potrzebne w zdalnym nauczaniu. Do rozdysponowania jest kwota 186 mln zł.

Samorząd może dostać od 35 tysięcy do 100 tysięcy złotych. O pieniądze może wnioskować każda gmina i powiat, a co istotne nie jest wymagany wkład własny. Nie ma określonych wymagań dotyczących konkretnego sprzętu.

Więcej informacji na temat projektu jest dostępnych na stronie https://cppc.gov.pl/zdalna-szkola.

Ogólnopolska Sieć Edukacyjna – internet i sprzęt dla szkół
Od 2017 r. jest wdrażany projekt Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej. To wspólna inicjatywa Ministra Edukacji Narodowej i Ministra Cyfryzacji. Operatorem projektu jest NASK. Główny cel OSE to umożliwienie wszystkim szkołom korzystania z szerokopasmowego, bezpiecznego internetu.

Internet od operatorów sieci komórkowych
Wspólnie z Ministerstwem Cyfryzacji prowadzimy rozmowy z operatorami sieci komórkowych na temat udostępnienia nauczycielom i uczniom darmowego lub taniego internetu. Poprosiliśmy operatorów o wprowadzenie bezpłatnego transferu danych dla uczniów i nauczycieli, dzięki czemu otrzymają oni równe szanse w korzystaniu z dostępnych narzędzi do zdalnej nauki.

Operatorzy sieci komórkowych, w ramach własnych działań, za darmo lub za symboliczną złotówkę oferują dodatkowe pakiety internetu dla uczniów.

Sieć Orange udostępniła specjalny pakiet 100 gigabajtów internetu za złotówkę. Na ten moment zapowiedziane są dwa miesiące akcji. Wystarczy zarejestrować się przez Orange Flex i podać specjalny kod EDUFLEX, aby pakiet zaczął działać.

Sieć Play24 przygotowała dla uczniów pakiet dodatkowych 10 GB danych. Dotyczy to klientów wszelkich typów usług abonamentowych, MIX oraz na kartę. Można go aktywować bezpośrednio w aplikacji „Play24”.

W sieci T-Mobile każdy klient, także uczniowie, może skorzystać z dodatkowych, bezpłatnych pakietów internetu, które sieć przygotowała na okres trwania epidemii.

Operatorzy zobowiązali się również, że będą systematycznie (w każdym tygodniu) udostępniać kolejne pakiety, by w czasie wzmożonej pracy i edukacji zdalnej uczniowie mogli swobodnie korzystać z internetu.

Jedną z inicjatyw jest również akcja „Internet dla edukacji” UPC Polska. To oferta dla nauczycieli obejmująca bezpłatny internet światłowodowy o prędkości do 150Mb/s na 6 miesięcy.

Zerowa stawka VAT na laptopy i tablety darowane szkołom
Preferencje dla podmiotów gospodarczych, które angażują się w akcję darowizn sprzętu komputerowego dla placówek oświatowych przygotowuje Ministerstwo Finansów. Rozwiązanie to oznacza objęcie stawką w wysokości 0 proc. nieodpłatnych dostaw sprzętu komputerowego w postaci komputerów przenośnych, takich jak laptopy i tablety.

Obecnie projekt rozporządzenia w sprawie towarów i usług, dla których obniżona zostanie stawka podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych stawek jest publicznie konsultowany. Rozwiązanie przewidziane w projekcie ma być stosowane do 30 czerwca 2020 r. W ramach konsultacji zwróciliśmy się do Ministerstwa Finansów z prośbą m.in. o poszerzenie listy placówek oświatowych, które mogłyby otrzymać wspomniane wsparcie.

Stawka w wysokości 0 proc. będzie miała zastosowanie pod warunkiem zawarcia pisemnej umowy darowizny pomiędzy podatnikiem a jednym z wyżej wymienionych podmiotów, na którego rzecz dokonywana jest darowizna sprzętu komputerowego. Dodatkowo w przypadku dokonania darowizny na rzecz organizacji humanitarnych, charytatywnych lub edukacyjnych oraz operatora OSE wymagane będzie posiadanie przez podatnika kopii umowy darowizny tego sprzętu dokonanej przez te organizacje na rzecz placówek oświatowych. Wprowadzenie takiego mechanizmu zapewni pewne minimum kontroli nad ukierunkowaniem wprowadzanej preferencji.

 

Departament Informacji i Promocji

Ministerstwo Edukacji Narodowej