Wycieczka do Muzeum Pogranicza Śląsko-Łużyckiego

9 marca uczniowie klasy 3a uczestniczyli w wycieczce do Muzeum Pogranicza Ślasko-Łużyckiego w Żarach. Celem wycieczki było zapoznanie ze zbiorami muzeum, poznanie dawnej historii Żar. Wycieczka dostarczyła uczniom dużo wrażeń i ciekawych spostrzeżeń.