Ważne informacje na rok szkolny 2020/2021

Linki do dokumentów, proszę kliknąć na wybrany przycisk.

WAŻNE !!!

coronavirus-line-art-5019475_1280
KOMUNIKAT !!!

SZANOWNI RODZICE/OPIEKUNOWIE

W związku z zagrożeniem koronawirusem przypominamy, że należy przestrzegać wszelkich zaleceń kierowanych do obywateli przez instytucje państwowe i samorządowe.

Dbajmy o siebie nawzajem, pamiętając o częstym myciu rąk wodą z mydłem i dystansie społecznym.

Szkoła czynna w dni robocze od godz. 06:00 do 18:00.

Sekretariat czynny od 07:00 do 15:00.

Ze względu na sytuację epidemiczną w kraju, w ważnych sprawach prosimy o  kontakt:

1. telefoniczny: 68 363 67 23
2. mailowy:

sekretariat@sp8.zary.pl ,

dyrektor@sp8.zary.pl ,

sienkiewicz-ziemak.malgorzata@sp8.zary.pl ,

markowiak.katarzyna@sp8.zary.pl ,

3. poprzez dziennik elektroniczny: Librus.

  W związku z sytuacją epidemiczną  w kraju, od 1 września 2020r. szkoła będzie  funkcjonowała z zachowaniem zasad bezpieczeństwa  określonych przez MEN, MZ i GIS. Szczegółowe regulacje zostały zamieszczone w  dzienniku elektronicznym Librus, w zakładce „pliki szkoły”.

Szkoła Podstawowa nr 8 w Żarach

Żarska Ósemka jest przyjazna i bezpieczna. Priorytetami wszystkich pracowników szkoły są wartości takie jak:

  • efektywne nauczanie
  • wychowanie
  • prawidłowy rozwój
  • bezpieczeństwo i komfort każdego ucznia.

Uczniowie od najmłodszych klas pod kierunkiem nauczycieli aktywnie angażują się w imprezy na terenie szkoły oraz współpracują z instytucjami w najbliższym środowisku. Również osiągają sukcesy w różnorodnych konkursach i zawodach lokalnych oraz ogólnopolskich. Jesteśmy dumni z laureatów konkursów przedmiotowych z języka angielskiego, historii, języka polskiego w roku szkolnym 2019/2020. Dodatkowo uczniowie klas VIII – ch osiągają znakomite wyniki egzaminów ósmoklasisty – znacząco powyżej średniej krajowej.

W świetlicy szkolnej zapewniamy atrakcyjne zajęcia opiekuńczo – wychowawcze dla uczniów z klas 1–3. A prężnie działająca biblioteka szkolna aktywnie dba o poszerzanie bazy bibliotecznej promując czytelnictwo oraz wzbogaca swoją ofertą kulturalną poprzez ciekawe spotkania literackie.

Uczniowie Żarskiej Ósemki wspierani są przez pedagoga, psychologa szkolnego oraz nauczycieli specjalistów, min.: oligofrenopedagoga, logopedy  i terapeutów pedagogicznych. Posiadamy szkolną stołówkę, która codziennie przygotowuje świeże obiady dla dzieci. Ponadto placówka jest stale doposażona i unowocześniana. Baza dydaktyczna szkoły jest wzbogacana w najnowszy sprzęt, materiały edukacyjne i pomoce dydaktyczne.

Kadra nauczycielska systematycznie podnosi swoje kwalifikacje zawodowe, czego efektem są absolwenci kontynuujący edukację w renomowanych szkołach na terenie Żar i województwa lubuskiego. Cieszymy się wsparciem ze strony rodziców, którzy chętnie włączają się do współpracy w szkole.

W dobie zagrożenia koronawirusem wdrożyliśmy wszystkie niezbędne procedury  oraz środki ostrożności w celu zapewnienia bezpieczeństwa pobytu wszystkich uczniów oraz pracowników placówki.

Przydatne informacje

librus
bip
zary
chrobry

Nasze certyfikaty

1
6
8
9
5
13
4
cer1

Mapa dojazdowa