Szkoła Podstawowa nr 8 w Żarach

Szkoła cieszy się uznaniem w środowisku lokalnym ze względu skuteczną realizację misji szkoły. Osiągamy wysoki poziom nauczania (średni wynik sprawdzianu 26,5 pkt.), realizujemy zadania postawione w Programie wychowawczym i Programie profilaktyki.

Szkoła wspomaga wszechstronny rozwój dziecka poprzez bogatą ofertę zajęć pozalekcyjnych, działalność pedagoga, psychologa i logopedy. W swojej ofercie mamy naukę języków obcych już od klasy pierwszej oraz wprowadzenie nauki drugiego języka od klasy IV. W szkole funkcjonuje pracownia komputerowa z dostępem do Internetu. Żarska „Ósemka” znana jest ze współpracy ze środowiskiem (Uniwersytet Zielonogórski, Burmistrz Miasta Żary, Żarski Dom Kultury).

Przydatne informacje

librus
bip
zary
chrobry

Nasze certyfikaty

1
6
8
9
5
13
4
cer1

Mapa dojazdowa