Informacje

Linki do dokumentów (obecnie brak ważnych dokumentów do pobrania)

SP8 B.Chrobry 1

SZANOWNI RODZICE/OPIEKUNOWIE

W związku z sytuacją epidemiczną  w kraju, od 1 września 2020r. szkoła będzie  funkcjonowała z zachowaniem zasad bezpieczeństwa  określonych przez MEN, MZ i GIS. Szczegółowe regulacje zostały zamieszczone w  dzienniku elektronicznym Librus, w zakładce „pliki szkoły”.

Przypominamy, że należy przestrzegać wszelkich zaleceń kierowanych do obywateli przez instytucje państwowe i samorządowe.

Dbajmy o siebie nawzajem, pamiętając o częstym myciu rąk wodą z mydłem lub dezynfekcji, dystansie społecznym 1,5m, noszeniu maseczki w miejscach użyteczności publicznej (urząd, szkoła, sklepy, kościół, transport publiczny, przystanek).

Szkoła czynna w dni robocze od godz. 06:00 do 18:00.

Sekretariat czynny od 07:00 do 15:00.

Ze względu na sytuację epidemiczną w kraju, w ważnych sprawach prosimy o  kontakt:

1. telefoniczny: 68 363 67 23
2. mailowy:

sekretariat@sp8.zary.pl ,

dyrektor@sp8.zary.pl ,

sienkiewicz-ziemak.malgorzata@sp8.zary.pl ,

markowiak.katarzyna@sp8.zary.pl ,

3. poprzez dziennik elektroniczny: Librus.

 Informacje o dostępności w naszej szkole

Zgodnie z ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami informujemy,  „każdy ma prawo poinformować  o braku dostępności architektonicznej lub informacyjno – komunikacyjnej bez konieczności wykazania interesu prawnego i faktycznego.

Osoba ze szczególnymi potrzebami lub jej przedstawiciel ustawowy, po wykazaniu interesu faktycznego, ma prawo wystąpić z wnioskiem o zapewnienie dostępności  architektonicznej lub informacyjno – komunikacyjnej.”*
Osoba ze Szkoły Podstawowej Nr 8 w Żarach do  współpracy ds. dostępności:
Józefa Sierachan
tel. 68 363 67 23, 698 965 940
sierachan.jozefa@sp8.zary.pl
 Poniżej do pobrania:
formularz wniosku o zapewnienie dostępności
postępowanie skargowe

Szkoła Podstawowa Nr 8 im. Bolesława Chrobrego w Żarach

Żarska Ósemka jest przyjazna i bezpieczna. Priorytetami wszystkich pracowników szkoły są wartości takie jak:

  • efektywne nauczanie
  • wychowanie
  • prawidłowy rozwój
  • bezpieczeństwo i komfort każdego ucznia.

Uczniowie od najmłodszych klas pod kierunkiem nauczycieli aktywnie angażują się w imprezy na terenie szkoły oraz współpracują z instytucjami w najbliższym środowisku. Również osiągają sukcesy w różnorodnych konkursach i zawodach lokalnych oraz ogólnopolskich. Jesteśmy dumni z laureatów konkursów przedmiotowych z języka angielskiego, historii, języka polskiego w roku szkolnym 2019/2020. Dodatkowo uczniowie klas VIII – ch osiągają znakomite wyniki egzaminów ósmoklasisty – znacząco powyżej średniej krajowej.

W świetlicy szkolnej zapewniamy atrakcyjne zajęcia opiekuńczo – wychowawcze dla uczniów z klas I–III. A prężnie działająca biblioteka szkolna aktywnie dba o poszerzanie bazy bibliotecznej promując czytelnictwo oraz wzbogaca swoją ofertą kulturalną poprzez ciekawe spotkania literackie.

Uczniowie Żarskiej Ósemki wspierani są przez pedagoga, psychologa szkolnego oraz nauczycieli specjalistów, min.: oligofrenopedagoga, logopedy  i terapeutów pedagogicznych. Posiadamy szkolną stołówkę, która codziennie przygotowuje świeże obiady dla dzieci. Ponadto placówka jest stale doposażona i unowocześniana. Baza dydaktyczna szkoły jest wzbogacana w najnowszy sprzęt, materiały edukacyjne i pomoce dydaktyczne.

Kadra nauczycielska systematycznie podnosi swoje kwalifikacje zawodowe, czego efektem są absolwenci kontynuujący edukację w renomowanych szkołach na terenie Żar i województwa lubuskiego. Cieszymy się wsparciem ze strony rodziców, którzy chętnie włączają się do współpracy w szkole.

W dobie zagrożenia koronawirusem wdrożyliśmy wszystkie niezbędne procedury  oraz środki ostrożności w celu zapewnienia bezpieczeństwa pobytu wszystkich uczniów oraz pracowników placówki.

Przydatne informacje

librus
bip
zary
chrobry

Aktualności ze szkoły

Nasze certyfikaty

1
6
8
9
5
13
4
cer1
certyfikat jpg

Mapa dojazdowa