Rekrutacja do klasy 1 na rok szkolny 2020/2021

Linki do dokumentów, proszę kliknąć na wybrany przycisk.

KOMUNIKAT - WAŻNE !!!

gzamin ósmoklasisty
KOMUNIKAT !!!

SZANOWNI RODZICE/OPIEKUNOWIE

W związku z zagrożeniem koronawirusem przypominamy, że należy przestrzegać wszelkich zaleceń kierowanych do obywateli przez instytucje państwowe i samorządowe.  Bardzo prosimy, by szczególnie zwrócić uwagę na dzieci. Powinny one przebywać w swoich domach. Należy w maksymalnym stopniu ograniczyć ich kontakty z innymi ludźmi oraz przypominać, by często myły ręce.

Szanowni Państwo przekazujemy aktualny Komunikat Urzędu Miejskiego dotyczący korzystania z zajęć opiekuńczo – wychowawczych dla dzieci w klasach I – III. 

Drodzy rodzice szkolni

Komunikat Urzędu Miejskiego pdf

Kontakt ze szkołą od 11.05.2020r:
Szkoła czynna w dni robocze od godz. 7.oo do 15.oo i w tych godzinach kontakt           telefoniczny: 68 363 67 23
mailowy: sekretariat@sp8.zary.pl
przez dziennik elektroniczny: Librus.

Bardzo prosimy na bieżąco sprawdzać informacje przekazywane dla Państwa na Librusie.
Przypominamy, że do 7 czerwca 2020 r. szkoła realizuje zadania z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Szkoła Podstawowa nr 8 w Żarach

Szkoła cieszy się uznaniem w środowisku lokalnym ze względu skuteczną realizację misji szkoły. Osiągamy wysoki poziom nauczania (średni wynik sprawdzianu 26,5 pkt.), realizujemy zadania postawione w Programie wychowawczym i Programie profilaktyki.

Szkoła wspomaga wszechstronny rozwój dziecka poprzez bogatą ofertę zajęć pozalekcyjnych, działalność pedagoga, psychologa i logopedy. W swojej ofercie mamy naukę języków obcych już od klasy pierwszej oraz wprowadzenie nauki drugiego języka od klasy IV. W szkole funkcjonuje pracownia komputerowa z dostępem do Internetu. Żarska „Ósemka” znana jest ze współpracy ze środowiskiem (Uniwersytet Zielonogórski, Burmistrz Miasta Żary, Żarski Dom Kultury).

Przydatne informacje

librus
bip
zary
chrobry

Aktualności ze szkoły

Nasze certyfikaty

1
6
8
9
5
13
4
cer1

Mapa dojazdowa