Rekrutacja do klasy 1 na rok szkolny 2020/2021

Linki do dokumentów, proszę kliknąć na wybrany przycisk.

KOMUNIKAT - WAŻNE !!!

Urzędu Miasta w Żarach

um
KOMUNIKAT !!!

UWAGA!

Szanowni Rodzice/Opiekunowie

Informujemy, że  zgodnie z decyzją Ministra Edukacji Narodowej, od dnia 12 marca do 10 kwietnia 2020r. zostają zawieszone w szkole zajęcia dydaktyczno-wychowawcze. W dniach 12 i 13 marca szkoła zapewnia opiekę świetlicy.

Od 16 marca uczniowie nie przychodzą do szkoły.

Prosimy Państwa o zrozumienie powagi sytuacji.

SZANOWNI RODZICE/OPIEKUNOWIE

W związku z zagrożeniem koronawirusem przypominamy, że należy przestrzegać wszelkich zaleceń kierowanych do obywateli przez instytucje państwowe i samorządowe.  Bardzo prosimy, by szczególnie zwrócić uwagę na dzieci. Powinny one przebywać w swoich domach. Należy w maksymalnym stopniu ograniczyć ich kontakty z innymi ludźmi oraz przypominać, by często myły ręce.

Pamiętajcie Państwo – to nie są ferie. Ważne, by dzieci mogły w efektywny sposób spędzać czas w domu. Nauczyciele będą wspierali uczniów w nauce, przesyłając im materiały do samodzielnej pracy lub udzielając instrukcji w zakresie korzystania z platform edukacyjnych i e-podręczników.

Bardzo prosimy na bieżąco sprawdzać informacje przekazywane dla Państwa na Librusie i stronie internetowej szkoły.

Przypominamy, że od dnia 16 – 10 kwietnia 2020 r. szkoła będzie zamknięta.

Szkoła Podstawowa nr 8 w Żarach

Szkoła cieszy się uznaniem w środowisku lokalnym ze względu skuteczną realizację misji szkoły. Osiągamy wysoki poziom nauczania (średni wynik sprawdzianu 26,5 pkt.), realizujemy zadania postawione w Programie wychowawczym i Programie profilaktyki.

Szkoła wspomaga wszechstronny rozwój dziecka poprzez bogatą ofertę zajęć pozalekcyjnych, działalność pedagoga, psychologa i logopedy. W swojej ofercie mamy naukę języków obcych już od klasy pierwszej oraz wprowadzenie nauki drugiego języka od klasy IV. W szkole funkcjonuje pracownia komputerowa z dostępem do Internetu. Żarska „Ósemka” znana jest ze współpracy ze środowiskiem (Uniwersytet Zielonogórski, Burmistrz Miasta Żary, Żarski Dom Kultury).

Przydatne informacje

librus
bip
zary
chrobry

Aktualności ze szkoły

Nasze certyfikaty

1
6
8
9
5
13
4
cer1

Mapa dojazdowa