Nauczyciele

DYREKTOR SZKOŁY

Tomasz Muńko

WICEDYREKTOR

Katarzyna Markowiak, Małgorzata Sienkiewicz - Ziemak

Lista nauczycieli

Nauczyciele w roku szkolnym 2020/2021

Lp. Nazwisko i imię Przedmiot
1. Baworowski Grzegorz Wychowanie fizyczne
2. Budzyła Martyna Język polski
3. Bugajewska Anna Edukacja wczesnoszkolna
4. Butyńska Ewa Edukacja wczesnoszkolna
5. Cendry Marta Język angielski
6. Corn-Woźniak Ewa Edukacja wczesnoszkolna
7. Cypel Ewa Edukacja wczesnoszkolna
8. Czajka Izabela Język polski
9. Szczotka Danuta Edukacja wczesnoszkolna
10. Duszyńska – Sokołowska Joanna Plastyka, Technika
11. Dunajska-Zaleszczak Lucyna Wychowawca świetlicy
12. Hrypińska Anna Biologia
13. Idzik – Sekualr Sławomira Wychowawca świetlicy
14. Jarmołowicz Dorota Matematyka
15. Kaszubska Joanna Język niemiecki
16. Kądziela Marzena Edukacja wczesnoszkolna
17. Kołacz Dariusz Wychowanie fizyczne
18. Kominek Dorota Matematyka
19. Kubacka-Rettinger Kamila Religia
20. Kuriata Ewa Nauczyciel bibliotekarz
21. Lenkowska Anna Informatyka
22. Młynarski Robert Historia
23. Namysł Renata – s. Dobrawa Religia
24. Olechno Marlena Historia, Geografia, WOS
25. Pająk Olga Chemia, Geografia, Edukacja dla bezpieczeństwa
26. Pater Anetta Edukacja wczesnoszkolna
27. Pawłowicz Sławomir Fizyka
28. Polańska Renata Matematyka
29. Przyborska Marzena Edukacja wczesnoszkolna
30. Rutkowska Danuta Wychowanie fizyczne
31. Serafin-Balcerek Wiesława Język polski
32. Sękowska-Abramowicz Ewelina Edukacja wczesnoszkolna
33. Sielicka-Paszkowska Sabina Geografia
34. Skorupa Joanna Wychowanie fizyczne
35. Sułkowska Katarzyna Język angielski
36. Szczerbińska Anna Język polski
37. Szymkowiak-Cieślar Agnieszka Nauczyciel bibliotekarz
38. Wantoła Leszek Fizyka
39. Wilgucka Dorota Wychowawca świetlicy
40. Adamska Danuta Informatyka
41. Zdebiak Anna Język angielski
42. Ziobrowska-Woroniec Maria Muzyka
43. Żabicka Agnieszka Edukacja wczesnoszkolna
44. Rymarska Agnieszka Psycholog
45. Sierachan Józefa Pedagog