Nauczyciele

DYREKTOR SZKOŁY

Tomasz Muńko

WICEDYREKTOR

Katarzyna Markowiak, Małgorzata Sienkiewicz - Ziemak

Lista nauczycieli

Lp. Nazwisko i imię Przedmiot
1. Baworowski Grzegorz Wychowanie fizyczne
2. Budzyła Martyna Język polski
3. Bugajewska Anna Edukacja wczesnoszkolna
4. Butyńska Ewa Edukacja wczesnoszkolna
5. Cendry Marta Język angielski
6. Ciesielska Wiesława Fizyka
7. Corn-Woźniak Ewa Edukacja wczesnoszkolna
8. Cypel Ewa Edukacja wczesnoszkolna
9. Czajka Izabela Język polski
10. Czekurłan Marcelina Edukacja wczesnoszkolna
11. Duszyńska – Sokołowska Joanna Plastyka, Technika
12. Dunajska-Zaleszczak Lucyna Wychowawca świetlicy
13. Hrypińska Anna Biologia
14. Idzik – Sekualr Sławomira Wychowawca świetlicy
15. Jarmołowicz Dorota Matematyka
16. Kaszubska Joanna Język niemiecki
17. Kądziela Marzena Edukacja wczesnoszkolna
18. Kołacz Dariusz Wychowanie fizyczne
19. Kominek Dorota Matematyka
20. Kubacka-Rettinger Kamila Religia
21. Kuriata Ewa Nauczyciel bibliotekarz
22. Lenkowska Anna Informatyka
23. Młynarski Robert Historia
24. Namysł Renata Religia
25. Olechno Marlena Historia, Geografia, WOS
26. Pająk Olga Chemia, Geografia, Edukacja dla bezpieczeństwa
27. Pater Anetta Edukacja wczesnoszkolna
28. Polańska Renata Matematyka
29. Przyborska Marzena Edukacja wczesnoszkolna
30. Rutkowska Danuta Wychowanie fizyczne
31. Serafin-Balcerek Wiesława Język polski
32. Sękowska-Abramowicz Ewelina Edukacja wczesnoszkolna
33. Sielicka-Paszkowska Sabina Geografia
34. Skorupa Joanna Wychowanie fizyczne
35. Sułkowska Katarzyna Język angielski
36. Szczerbińska Anna Język polski
37. Szymkowiak-Cieślar Agnieszka Nauczyciel bibliotekarz
38. Wantoła Leszek Fizyka
39. Wilgucka Dorota Wychowawca świetlicy
40. Adamska Danuta Informatyka
41. Zdebiak Anna Język angielski
42. Ziobrowska-Woroniec Maria Muzyka
43. Żabicka Agnieszka Edukacja wczesnoszkolna