O szkole

INFORMACJE O SZKOLE

  • Rok założenia: 1964r.
  • Status: szkoła publiczna.
  • Organ prowadzący szkołę: Gmina Żary o Statusie Miejskim.

Informacje na temat organizacji szkoły

  • Szkoła funkcjonuje jako: samodzielna
  • Godziny pracy szkoły: 6.00 – 19.00
  • Świetlica szkolna dla uczniów 6:45 – 16.00

Najważniejsze dokonania szkoły

Szkoła cieszy się uznaniem w środowisku lokalnym ze względu na skuteczną realizację misji szkoły. Osiągamy wysoki poziom nauczania (średni wynik sprawdzianu 26,5 pkt.), realizujemy zadania postawione w Programie Profilaktyczno – Wychowawczym. Szkoła wspomaga wszechstronny rozwój dziecka poprzez bogatą ofertę zajęć pozalekcyjnych, działalność pedagoga, psychologa i logopedy. W swojej ofercie mamy naukę języków obcych już od klasy pierwszej oraz wprowadzenie nauki drugiego języka od klasy IV. W szkole funkcjonuje pracownia komputerowa z dostępem do Internetu. Żarska „Ósemka” znana jest ze współpracy ze środowiskiem (Uniwersytet Zielonogórski, Burmistrz Miasta Żary, Żarski Dom Kultury).  Bierzemy udział w ogólnopolskich akcjach edukacyjnych: „Cała Polska czyta dzieciom”, „Dzieciaki z klasą”, „Góra grosza”, „3… 2… 1… Szkoła Bezpiecznego Internetu”, itp. O jakości pracy szkoły świadczy liczba dzieci z poza rejonu.

HISTORIA SZKOŁY

Pierwsza wzmianka o „narodzinach” naszej ósemki wiąże się z pismem z dnia 22 listopada 1961 r., jakie skierowało Prezydium Powiatowej Rady Narodowej do Biura Projektów Typowych i Studiów Budownictwa Miejskiego w Warszawie, w którym to piśmie Inspektor Oświaty w Żarach prosi o wykonanie dokumentacji technicznej na 15-izbową Szkołę 1000 -lecia.

8 grudnia 1961 r. PPRN w piśmie do PMRN w Żarach zwraca się z prośbą o wypowiedzenie dzierżawy ogrodów przy ul. Pokoju. 19 grudnia 1961 r. zostaje podjęta uchwała Powiatowego Komitetu Społecznego Funduszu Budowy Szkół w Żarach o budowie szkół pomników tysiąclecia na terenie powiatu żarskiego. Uznano za konieczne wybudowanie dwóch szkół – w Żarach i Nowych Czaplach.. Budowy przewidziano na 1962 r. Miała to być 16-izbowa szkoła z typowego projektu oraz mieszkania dla nauczycieli.

Już pod koniec grudnia 1966 roku będzie to ośmioletnia szkoła podstawowa. W tym czasie Społeczny Fundusz Budowy Szkół Tysiąclecia w Żarach dysponował kwotą 4 mln złotych. W kwietniu 1962 r. określono kosztorys szkoły na kwotę 7 830 600 złotych. Pojawiły się pierwsze kłopoty związane z wybranym terenem budowy, wystąpiły problemy z wysokim poziomem wody gruntowej i z tego też powodu nie projektowano izolacji części podpiwniczonej. Woda „umilała” życie szkoły w niedalekiej przyszłości, szczególnie w kotłowni. Wykonawcą projektu zostało Żarskie Przedsiębiorstwo Budowlane, a prace trwały od 4 maja 1962 roku do 5 września 1964 roku. Gwarancja obejmowała 12 miesięcy od daty odbioru. Ostatecznie wartość kosztorysowa obiektu wyniosła 7 251 637 złotych. Powstał obiekt o kubaturze 15 912 m2, powierzchni użytkowej 3 471 m2, z 16 izbami lekcyjnymi, 1 salą gimnastyczną, 5 pracowniami specjalistycznymi, stołówką, świetlicą i kuchnią. Niestety, nie można było pochwalić się wysoką jakością wykonania. Pierwszy protokół z przeglądu z dnia 28 listopada 1964 roku wskazał aż 56 usterek i to najczęściej bardzo poważnych – od zacieków po wypadające z ościeżnic okna, przeciekające grzejniki, niedomykające się okna i drzwi, niepodłączony gaz, wypadające drabinki na sali gimnastycznej, zimne grzejniki (wady c.o.), głuszące pompy, wodę stojącą w pomieszczeniach palacza itd. Do następnego przeglądu usuwano usterki, krążyły pisma między szkołą a wykonawcą. Z wieloma problemami nie można było uporać się przez następne „kilkadziesiąt” lat.

Dla uczniów i nauczycieli datą najważniejszą był 7 września 1964 roku. Nasza ósemka była 888 tysiąclatką w kraju. Naukę w nowej szkole rozpoczęło 980 uczniów.

Kalendarz Roku Szkolnego 2019/2020

Zdarzenia

Terminy

1. Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych 02 września 2019 r.
2. Zimowa przerwa świąteczna 23 – 31 grudnia 2019 r.
3. Ferie zimowe 27 stycznia – 09 luty 2020 r.
4. Wiosenna przerwa świąteczna 09 – 14 kwietnia 2020 r.
5. Egzamin ósmoklasisty 21 – 23 kwietnia 2020 r.
6. Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych 26 czerwca 2020 r.
7. Ferie letnie 27 czerwca – 31 sierpnia 2020 r.

Dni ustawowo wolne

8. Wszystkich Świętych 01.11.2019 r. (piątek)
10. Święto Niepodległości 11.11.19 r. (poniedziałek)
11. Nowy Rok 01.01.2020 r. (środa)
12. Święto Trzech Króli 06.01.2020 r. (poniedziałek)
13. Święto Pracy 01.05.2019 r. ( piątek)

KOMUNIKAT

Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 8 im. Bolesława Chrobrego w Żarach, po zasięgnięciu opinii, ustala dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

w roku szkolnym 2019/2020, w następujących terminach:

2 – 3 stycznia 2020 r.

(dla klas I – VIII)

21 – 23 kwietnia 2020 r.

(dla klas I – VII)

12 czerwca 2020 r.

(dla klas I – VIII)

W w/w dniach szkoła zapewnia  opiekę w formie zajęć opiekuńczych.