Akcja “Stop Nikotynie”

Ponownie akcja STOP NIKOTYNIE październik – listopad 2020 została zorganizowana w ramach szkolnej profilaktyki. Celem nadrzędnym była promocja zdrowego stylu życia, zapobiegnie uzależnieniom,  prezentowanie prawidłowych wzorców zachowań. Uczniowie twórczo realizowali i aktywnie uczestniczyli w różnych formach działań; konkursie wiedzy, plastycznym oraz spotkaniach i warsztatach. W swoich pracach wyrażały siebie, swoje umiejętności i talenty. Zwieńczeniem działań było pamiątkowe zdjęcie oraz nagrody i dyplomy. Finanse na nagrody pozyskane  były z MKRPA w Żarach.