BohaterON – włącz historię!

Wzmacnianie poczucia tożsamości narodowej, krzewienie postawy patriotycznej oraz budowanie wrażliwości społecznej – to wartości, które pielęgnujemy. Otrzymaliśmy podziękowanie za zaangażowanie w ogólnopolską kampanię upamiętniającą uczestników Powstania Warszawskiego oraz promocję historii Polski XX wieku.
Gratuluję uczestnikom i zapraszam jednocześnie do następnej edycji za rok.
M. Olechno