Informacja Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

Szanowni Państwo,

przekazujemy do informacji wiadomości Centralnej Komisji Egzaminacyjnej,

Jest to  SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM EGZAMINU ÓSMOKLASISTY, do pobrania w poniższym załączniku.