INTERNETOWY KONKURSU BRD 2020/21

 Lubuski Kurator Oświaty zaprasza uczniów lubuskich szkół
podstawowych do udziału w drugiej edycji Internetowego Konkursu BRD.
Konkurs organizowany jest przez Stowarzyszenie na Rzecz Bezpieczeństwa
Dzieci i Młodzieży oraz Wojewódzkie Ośrodki Ruchu Drogowego w
Zielonej Górze i Gorzowie Wlkp. przy współpracy z Kuratorium Oświaty
w Gorzowie Wlkp. Więcej informacji znajdą Państwo na stronie
Stowarzyszenia www.brd.zgora.pl 1 w Regulaminie Internetowego Konkursu
BRD. Konkurs rozpoczyna się 2 listopada 2020, a obecnie trwają
zgłoszenia na listę biorących udział.

Okres pandemii nie zwalnia nas z edukacji w tak ważnej dziedzinie,jaką jest bezpieczeństwo w ruchu drogowym.

Joanna Duszyńska-Sokołowska
szkolny koordynator i opiekun konkursu