„Lubuska Szkoła ćwiczeń w Żarach szansą na rozwój nauczycieli, studentów i uczniów”

 Gmina Żary o statusie miejskim realizuje projekt p.n.:

„Lubuska Szkoła ćwiczeń w Żarach szansą na rozwój nauczycieli, studentów i uczniów”

w ramach którego zakupiono 24 laptopy
dla nauczycieli szkół podstawowych
współrealizatorów projektu.
o wartości 67.866,48 zł

Realizacja projektu pn. „Lubuska Szkoła ćwiczeń w Żarach szansą na rozwój nauczycieli, studentów i uczniów” umowy o dofinansowanie Projektu POWR.02.10.00-00-5006/18-00 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji Działanie: Wysoka jakość systemu oświaty.

plakat Lubuska szkoła Cwiczeń laptopy