Nawigacja na każdą pogodę

W roku szkolnym 2021/2022 nasza szkoła przystąpiła do ogólnopolskiej akcji profilaktycznej, pt. „Nawigacja w każdą pogodę”. Jest to program opracowany przez Instytut Profilaktyki Zintegrowanej, który umożliwia wykonanie autodiagnozy środowiska szkolnego oraz realizację działań profilaktycznych opartych na wynikach tej diagnozy. Szkolna inicjatywa profilaktyczna „Nawigacja w każdą pogodę” realizuje cele i zadania profilaktyki uniwersalnej oraz promocji zdrowia psychicznego. Jej zadaniem jest wzmocnienie naturalnych zasobów odporności i radzenia sobie z sytuacjami trudnymi i kryzysowymi. Celem ogólnym akcji jest poprawa kondycji psychicznej uczniów i zapobieganie problemom mogącym wynikać z jej pogorszenia (w tym m.in. przemocy, korzystaniu z substancji psychoaktywnych, uzależnieniom behawioralnym).
Nasza szkoła zrealizowała pełen cykl badań i zajęć wychowawczo- profilaktycznych przyczyniając się do wzmocnienia kondycji psychicznej. uczniów osłabionej czynnikami kryzysowymi, w tym skutkami pandemii Covid – 19.