Otrzymaliśmy podziękowanie za udział w projekcie BohaterON

Otrzymaliśmy podziękowanie za udział w projekcie BohaterON, którego celem było uhonorowanie i upamiętnienie uczestników Powstania Warszawskiego poprzez wysłanie im symbolicznych kartek z życzeniami, podziękowaniem za patriotyczną postawę i podjęty trud walki o wolną Ojczyznę.