Rekrutacja do klasy I 2023/2024

Rekrutacja do klasy I na rok szkolny 2023/2024

Szanowni Państwo!
Rozpoczęła się już rekrutacja do klasy pierwszej na rok szkolny 2023/2024.
Wnioski można pobrać bezpośrednio w szkole lub ze strony internetowej szkoły – zakładka Rekrutacja.
Wniosek należy złożyć do 12 marca 2023r. w sekretariacie szkoły (sekretariat jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-14.30.) lub przesłać skan wniosku na adres mail: sekretariat@sp8.zary.pl.