Sukces w klasie III a

Jagoda Czarnecka z klasy III A zajęła I miejsce w 41. Wojewódzkim Konkursie Plastycznym o tematyce Honorowego Krwiodawstwa Polskiego Czerwonego Krzyża.
Serdecznie gratulujemy!

 

Ewa Butyńska, wychowawca klasy