Światowy dzień wody – innowacja w naszej szkole

W dniach od 18-22 maja 2020 przeprowadzona została w naszej szkole innowacja pedagogiczna w ramach obchodów Światowego Dnia Wody: ,,Water, water everywhere only if we share’’, której twórcami byli: Marta Cendry i Olga Pająk. Wzięło w niej udział łącznie 30 uczniów z klas 5-8.
Innowacja miała na celu pogłębianie wiedzy na temat właściwości wody, działań edukacyjnych związanych z ochroną środowiska wodnego, a także zagrożeń spadku jej zasobów.
Odbyła się w formie zdalnej. Uczniowie otrzymali zadania na wirtualnych tablicach, które dotyczyły m. in. tekstu i filmu o tematyce wodnej w języku angielskimi i sposobów na oszczędzanie wody, rozwiązania krzyżówki i wykreślanki, przeprowadzenie dowolnego eksperymentu wodnego, wykonanego przez uczniów w domu pt. ,,Zostań przyjacielem wody’’, wykonaniu pracy plastycznej, wzięcia udziału w wyzwaniu,,Tydzień bez butelkowanej wody’’ – fotorelacja oraz turnieju wodnego przez Kahoot.
Większość uczniów popisowo wywiązała się z powierzonych zadań. Wykonali  piękne plakaty, grafiki, fotorelacje oraz nagrali bardzo ciekawe doświadczenia.. Wykazali się także dobrą znajomością języka angielskiego, wykonując zadania do tekstu o oszczędzaniu wody, rozwiązując krzyżówki i wykreślankę.
Dziękujemy wszystkim za udział a poniżej przedstawiamy efekty ich pracy.

 

 

Marta Cendry, Olga Pająk