Świetlica szkolna

Prowadzi zapisy od dnia 2 września 2019r. ( poniedziałek ) na podstawie karty zgłoszenia. Karty można pobrać w sekretariacie, świetlicy lub ze strony www szkoły w zakładce świetlica.