Wywieś flagę, daj odwagę!

Drodzy rodzice, kochani uczniowie! Zwracamy się z apelem do wszystkich o godne uczczenie Narodowego Święta Niepodległości i wywieszenie w dniu 11 listopada flag narodowych.

Dajmy w ten sposób wyraz naszym patriotycznym uczuciom i okażmy należną pamięć tym wszystkim, którzy wnieśli w nasze czasy wolność oraz idee miłości do Ojczyzny, suwerenności i narodowej solidarności.

 

*obrazek wyróżniający pobrany ze źródeł internetu