Zdalne nauczanie w III a

Uczniowie klasy III a codziennie spotykają się ze Zgrzyciakami – bohaterami e-podręcznika. Tworzą mapy myśli, aby lepiej utrwalać wiedzę. Robią wirtualne  zakupy,  pieką matematyczne rogaliki – stosują matematykę w praktyce. Prowadzą obserwację samodzielnie wyhodowanych roślin. Wykonują doświadczenia, konstruują budowle z klocków. Tworzą makiety, szyją stroje odblaskowe malują, aby utrwalać wiedzę o bezpieczeństwie. Budują tory przeszkód, żeby dbać o formę.  Tylko spotkań z rówieśnikami najbardziej brakuje…

Oto efekty uczniowskiej pracy:

Danuta Szczotka, nauczyciel eduk. wczesnoszkolnej