Zgłoszenie ucznia do świetlicy

Drodzy rodzice

Informujemy o możliwości zapisu dziecka do świetlicy . Kartę zgłoszenia można pobrać bezpośrednio ze świetlicy od 01.09.2021 w trakcie inauguracji nowego roku szkolnego, natomiast od 02.09.21 w godzinach 7:00 – 16:00 lub z sekretariatu szkoły.

W razie pytań lub niejasności zapraszamy do kontaktu osobiście, telefonicznie lub przez dziennik elektroniczny librus.

Wychowawczynie świetlicy SP 8 Żary