REKRUTACJA 2020/2021

W roku szkolnym 2020/2021 w Szkole Podstawowej nr 8 im. Bolesława Chrobrego w Żarach przewidziany jest oddział ogólnodostępny oraz  w zależności od zainteresowania rodziców oddział o zwiększonej ilości godzin z języków obcych – język niemiecki, oddział o profilu kreatywnego myślenia, oddział o profilu muzycznym.

Poniżej zamieszczamy do pobrania:

  • Wnioski o przyjęcie do szkoły (załącznik 1, załącznik 2, załącznik 3)
  • Harmonogram rekrutacji na rok 2020/2021 (załącznik 4)
  • Zarządzenie Burmistrza Miasta Żary w sprawie rekrutacji na rok 2020/2021 (załącznik 5)

Terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2020/2021 dla publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Żary o statusie miejskim:

1 – Składanie wniosków o przyjęcie dziecka do publicznej szkoły podstawowej.

do 12.03.2020 r., do godz. 15.00

2 – Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie dziecka do publicznej szkoły podstawowej.

od 13.03.2020 r. do 18.03.2020 r.

3 – Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do przyjęcia.

19.03.2020 r. godz. 13.00

4 –Potwierdzenie w postaci pisemnego oświadczenia. przez rodziców/ opiekunów prawnych kandydata, woli przyjęcia do szkoły.

do 23.03.2020 r. do godz. 15.00

5 – Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do szkoły.

26.03.2020r., godz. 15.00

6 – Składanie wniosków w rekrutacji uzupełniającej.

do 10.07.2020 r.

7 – Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do publicznej szkoły podstawowej w postępowaniu uzupełniającym.

od 13.07.2020 r. do14.07.2020 r.

8 – Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do przyjęcia.

15.07.2020 r., godz. 13.00

9 – Potwierdzenie w postaci pisemnego oświadczenia.  przez rodziców/ opiekunów prawnych kandydata woli przyjęcia do szkoły.

do 17.07.2020 r., godz. 15.00

10 – Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

21.07.2020 r.,  godz. 15.00

 

Do pobrania: